Naturens under

Jag missade något när jag gick igenom mina bilder första gången… Inte undra på att man kände sig iakttagen.